Gemenskap Kalmar växte fram ur resterna av tillsammansskapet, som här hette Tillsammans Kalmar.

Vi valde att lämna tillsammansskapet för att slippa yttre och politisk påverkan på det som skulle bli en lokalt förankrad grupp.

Ursprungligen var tanken att hjälpa nytillkomna invandrare att få lite kontakter och att träffa svenskar. Sedan växte idén och föreningen Gemenskap Kalmar startade formellt april 2016. Föreningen kom att verka för att alla oavsett ursprung, ålder eller vad det nu kan vara ska kunna träffas för lite fika, samtal, trevligheter och…just ja gemenskap!

Syftet är att umgås, kravlöst och spontant samt på lika villkor.
Visionen är att alla ska känna sig lika välkomna och att alla har en given plats i vår gemenskap.

Vår förhoppning är att vår förening knyter samman människor – nya som etablerade svenskar genom att erbjuda en kravlös och spontan mötesplats, som är välkomnande och inkluderande.

Föreningen skapar möjligheter för människor att kunna träffas i och runt Kalmar – genom egna aktiviteter, samverkan och samarbeten.

Målet är att vara en levande ideell, mångkulturell förening genom

  • att ha minst en träff per månad,
  • att aktivt arbeta för att skapa en kravlös och spontan mötesplats,
  • att ständigt utveckla samverkans-och samarbetsformerna och
  • att agera ambassadör för Nya Kompisbyrån.

Vi vill verka för en kravlös och spontan mötesplats, men samtidigt för ett välkomnande, inkluderande, mångkulturellt men framförallt öppnare samhälle för alla i Kalmar!