Föreningens styrelse är utsedd av årsmötet för att leda föreningens verksamhet samt representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen består under verksamhetsåret 2019 av följande personer

Ordförande             Nienke Bakker

Kassör                    Nils Sjöholm

Ledamöter             Joakim Hammar
                                Marie Sjöholm

Inom styrelsen har vi olika ansvarsområden, vilka vi fördelar efter intressen, erfarenhet och kompetens, som tillsammans resulterar i en god styrning av föreningens verksamhet som har deltagarnas bästa för ögonen i alla lägen.

För att komma i kontakt med respektive styrelsemedlem skriver du förnamn följt av @gemenskapkalmar.se. För allmänna frågor kommer du i kontakt med föreningen via info-mejladressen.

Stäng meny