Nu finns Gemenskap Kalmar anslutna till Sponsorhuset som bjuder alla våra medlemmar på bio!
Genom att börja använda Sponsorhuset och gå igenom deras Bonusstege så får du en biobiljett och du stödjer Gemenskap Kalmar med 50 kr!
Via Sponsorhuset så kan du handla från över 600 nätbutiker – varje köp ger pengar tillbaka både till dig själv och till Gemenskap Kalmar.

Börja använda Sponsorhuset här och hämta din biobiljett:
https://www.sponsorhuset.se/gemenskapkalmar/intro

Stäng meny