Föreningen skapar möjligheter – genom egna aktiviteter och samarbeten – för människor att kunna träffas i och runt Kalmar. Föreningen Gemenskap Kalmar vill verka för en förbättrad integration, trevlig samvaro och ett trivsammare Kalmar för alla.

Visionen är att alla ska känna sig lika välkomna och att de har en given plats i vår gemenskap. Syftet är att umgås på lika villkor. Gemenskap Kalmar är en partipolitiskt och religiöst obunden förening av frivilliga krafter som arbetar med att underlätta helhetsintegrationen för nysvenskar och etablerade svenskar. 

Föreningen baserar verksamhetens värdegrund på FN´s deklaration om de mänskliga rättigheterna och tolererar inga diskrimineringar i någon form. Alla är välkomna!

Stäng meny