Frivillig i Kalmar

Vill du göra en insats i arbetet med att skapa en kravlös och spontan mötesplats där alla är välkomna? Den ideella mångkulturella föreningen Gemenskap Kalmar verkar för en kravlös och spontan mötesplats där alla ska känna sig välkomna, oavsett bakgrund, erfarenheter eller intressen. Visionen är att hjälpa människor att träffas och få kompisar. Föreningens aktiviteter genomförs av, med och för deltagarna.

Föreningen jobbar med att få ihop social verksamhet över gränserna, både sociala och kulturella, samt skapa en gemenskap där alla ska få känna sig välkomna.

Vi vill nå ut med detta budskap och därför försöker vi vara med på så många saker som möjligt!

Följ – gilla och dela! NU!
Tillsammans kan vi bidra och göra skillnad! 

Vill du bidra till ökad gemenskap, ett välkomnande, inkluderande och öppnare samhälle i kulturell mångfald tillsammans med oss?

Anmäl dig som frivillig hos Gemenskap Kalmar! 
Skicka ett mejl till kompis@gemenskapkalmar.se eller kontakta oss via Facebook/Instagram!

Vill du bidra med din tid hos Gemenskap Kalmar? Du är välkommen att delta i vår gemenskap, samtidigt som du gör en enkel, men värdefull insats för en medmänniska! Det är du som bestämmer när, med vad och hur mycket du vill bidra!

Vi arrangerar olika aktiviteter under verksamhetsåret. Det är till dessa aktiviteter vi söker frivilliga, såväl värdar, ledare som deltagare. Vi söker även frivilliga för att hjälpa oss att marknadsföra vår förening och våra samarbetspartners initiativ.

Gör skillnad och skapa värme, glädje och gemenskap!