Vi vill helst ställa om, vi vill inte ställa in!

Från och med idag gäller även i vårt län skärpta allmänna råd, rekommendationer samt restriktioner. Dessa gäller till en början till och med den 8 december, men kan komma att förlängas. Vi följer myndigheterna och tar riktlinjerna på största allvar. Vi tar vårt ansvar för att bidra till minskad smittspridning och har därmed valt att från dagens datum pausa vår ordinarie verksamhet.

Vi önskar dock att tillgängliggöra föreningen digitalt för att fortsätta kunna mötas samt bidra till glädje och gemenskap – även i dessa tider då vi ska undvika att träffas fysiskt! Vi har sedan tidigare våra digitala (sociala) kanaler och kommer under den närmaste tiden att fokusera på att synliggöra och stärka dessa ännu mer. Titta in hos oss via vår hemsida, Facebook, Instagram, Twitter eller LinkedIn! Tveka inte och ta gärna kontakt med oss om du är intresserad av att delta i vår digitala verksamhet framöver!

Kom ihåg: Håll i, håll ut, håll igång, håll ihop, håll om (i tankarna), håll humöret uppe, håll dig informerad, håll avstånd, men håll kontakt! Alltså håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena – tillsammans hjälps vi åt!

Varma hälsningar,
Styrelsen för Föreningen Gemenskap Kalmar
2020-11-10, Kalmar Län